การสอบ Ielts คืออะไร เหมาะกับใครบ้าง ?

By | January 31, 2018

เคยสังเกตกันบ้างหรือไม่ว่า การสมัครงานในปัจจุบันนี้ ถ้าหากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ มักจะมีการกำหนดคุณสมบัติไว้ข้อหนึ่ง คือ “หากผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ Ielts พร้อมนำผลสอบมายื่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ” ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลายคนสงสัยกันเป็นอย่างมากว่าการสอบ Ielts คืออะไร และใครบ้างที่ควรสอบ Ielts ซึ่งเราก็ได้รวบรวมคำตอบมาไว้ในบทความนี้แล้ว

ielts

การสอบ Ielts คืออะไร ?

การสอบ Ielts มีชื่อเต็มว่า International English Language Testing System เป็นการสอบที่วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยตรง ซึ่งข้อสอบนั้นได้รับการออกแบบจาก 3 องค์กรใหญ่ระดับประเทศ คือ IELTS Australia, British Council และ Cambridge English Language Assessment เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานตามสากล โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน (แต่ละส่วนจะมีคะแนนไม่เท่ากัน และจะต้องมีการนำมารวมกันเพื่อสรุปผลอีกครั้งหนึ่ง)

การสอบ Ielts มีกี่รูปแบบ ?

การสอบ Ielts จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เพื่อการศึกษาต่อ (Academic Modules) ซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และเพื่อการฝึกอบรม (General Training Modules) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รวมถึงการฝึกอบรมต่าง ๆ ในประเทศ การเลือกรูปแบบการสอบนี้จึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้สอบที่จะนำไปใช้ต่อนั่นเอง (ส่วนมาแล้ว บริษัทต่าง ๆ ในไทยจะนิยมใช้ผลคะแนนแบบ General Training Modules แต่อาจจะมีบางที่ที่ใช้ Academic Modules ดังนั้นจึงควรสอบถามให้ดีก่อนไปสอบ)

ใครบ้างที่ควรสอบ Ielts ?

  • ผู้ที่มีความประสงค์จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ โดยที่ไม่ต้องการไปเริ่มต้นจากการเรียนภาษาใหม่ทั้งหมด (เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ค่อนข้างสูง)
  • ผู้ที่ต้องการสอบชิงทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ และต่างประเทศ
  • ผู้ที่ต้องการสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นหลัก (โดยเฉพาะการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ)
  • ผู้ที่ต้องการจะทำธุรกิจข้ามชาติ (นำเข้า – ส่งออกสินค้า)

ถ้ารู้ตัวว่าต้องสอบ Ielts ก็ควรจะเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ เพราะข้อสอบมีทั้งหมด 4 ส่วน และมีเวลาในการทำข้อสอบที่ค่อนจำกัด ถ้าเตรียมตัวไม่ดี รับรองว่าทำไม่ทันแน่นอน