Category Archives: Other

การสอบ Ielts คืออะไร เหมาะกับใครบ้าง ?

เคยสังเกตกันบ้างหรือไม่ว่า การสมัครงานในปัจจุบันนี้ ถ้าหากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ มักจะมีการกำหนดคุณสมบัติไว้ข้อหนึ่ง คือ “หากผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ Ielts พร้อมนำผลสอบมายื่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ” ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลายคนสงสัยกันเป็นอย่างมากว่าการสอบ Ielts คืออะไร และใครบ้างที่ควรสอบ Ielts ซึ่งเราก็ได้รวบรวมคำตอบมาไว้ในบทความนี้แล้ว การสอบ Ielts คืออะไร ? การสอบ Ielts มีชื่อเต็มว่า International English Language Testing System เป็นการสอบที่วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยตรง ซึ่งข้อสอบนั้นได้รับการออกแบบจาก 3 องค์กรใหญ่ระดับประเทศ คือ IELTS Australia, British Council และ Cambridge English Language Assessment เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานตามสากล โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน (แต่ละส่วนจะมีคะแนนไม่เท่ากัน และจะต้องมีการนำมารวมกันเพื่อสรุปผลอีกครั้งหนึ่ง) การสอบ Ielts มีกี่รูปแบบ… Read More »